Αναπτυχθούμε δυναμικά ως μια σύγχρονη φαρμακευτική εταιρεία, αξιοποιώντας τη σημαντική μας τεχνογνωσία και δημιουργώντας συνεργασίες ως ο στρατηγικός εταίρος επιλογής, μέσω της συνεχούς ποιοτικής ενημέρωσης των επαγγελματιών υγείας. Σημαντικός στόχος για εμάς είναι η προώθηση της απαραίτητης επιστημονικής γνώσης γύρω από τα προϊόντα μας στους επαγγελματίες υγείας με απώτερο και καθοριστικό σκοπό τη βελτίωση της ζωής των ασθενών.

Η δημιουργία καινοτομίας:

Η καινοτομία είναι στο DNA μας. Αναπτυσσόμαστε μέσω της καινοτομίας. Σε μια εποχή που ολοένα δυσκολεύει και δημιουργεί περίπλοκες συνθήκες στον χώρο της υγείας τόσο στα συστήματα όσο και στους ασθενείς βρίσκουμε καθημερινά καινοτόμες λύσεις που καλύπτουν κενά που με τους παραδοσιακούς τρόπους δε θα μπορούσαν να καλυφθούν.

Προωθούμε ένα αξιόλογο portfolio πρωτότυπων και γενόσημων φαρμάκων σε πολλές θεραπευτικές κατηγορίες. Φαρμάκων ποιοτικών, ορισμένων με καινοτόμες δραστικές ουσίες που κάνουν την διαφορά στη θεραπευτική τους κατηγορία.

Η Vnet Marketing Φαρμακευτική είναι μια νέα φαρμακευτική εταιρία, με σύγχρονη στρατηγική, που υπηρετεί τη βελτίωση της Υγείας και της Ποιότητας Ζωής καθώς και την Εξοικονόμηση Πόρων στο σύστημα υγείας προσεγγίζοντας τους στόχους της μέσα από:

  • Προώθηση πρωτότυπων σκευασμάτων κορυφαίων εταιριών που αποτελούν καινοτομία σε διάφορες θεραπευτικές κατηγορίες με έμφαση στα δερματολογικά, παιδιατρικά, αναισθησιολογικά, γυναικολογικά, καθώς και τις παθήσεις του γαστρεντερικού σε συν-προώθηση με κορυφαίες πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες καθώς και με κορυφαίες Ελληνικές φαρμακευτικές
  • Προώθηση σε ποιοτικά υψηλής προστιθέμενης αξίας γενόσημα φάρμακα, με προηγμένες φαρμακοτεχνικές μορφές σε συν-προώθηση με κορυφαίες πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες καθώς και με κορυφαίες Ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες στις κατηγορίες των καρδιολογικών, αντιισταμινικών, των επιδρώντων στον
  • Δραστηριοποίηση σε συμφωνίες in-licensing για τη δημιουργία ροής νέων καινοτόμων προϊόντων.
  • Ανάπτυξη πανελλαδικού δικτύου πωλήσεων στην αγορά των φαρμακαποθηκών και των φαρμακείων.

Oι συνεργασίες μας

Έχουμε διαρκή συνεργασία με κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες και καταξιωμένες Ελληνικές οι οποίες μας έχουν εμπιστευτεί σημαντικά προϊόντα τους με συμβόλαια συν-προώθησης.

Διευρύνουμε διαρκώς αυτές τις συνεργασίες με νέες για την διαχείριση και προώθηση χαρτοφυλακίου πρωτότυπων ή βιοϊσοδύναμων καθώς και επωνύμων – καινοτόμων γενόσημων.